IMG 3201

ציפוי אמבטיה בהתזה

שירותים שונים שמסופקים לבעלי בתים ודירות נעשים בדרכים שונות. הכוונה היא לכך שלעתים נראה כיצד בעלי מקצוע שונים עובדים עם כלים מיושנים ובטכניקות לא עדכניות, ולעתים נשמח לראות כיצד בעל המקצוע שהגיע לעבוד אצלנו משתמש בכלים חדישים ובטכניקות עבודה מתקדמות המתאימות לתקופה שבה אנו חיים. בכל הקשור לעבודות של ציפוי אמבטיה, הרי שכאן חשוב מאוד להבין עד כמה טכניקת ההתזה היא כזו שעדיפה מאוד על טכניקת הצביעה המיושנת במברשת. מדובר בשינוי מהותי שיש להכיר אותו מאחר והוא תורם רבות לתוצאה הסופית של השירות.

היום, קומפרסור איכותי יכול להתיז צבע מתקדם על אמבטיות שונות. כך מציג בעל מקצוע רציני את ההבדל המרשים של מרקמי הציפוי בין מברשת ובין שיטת לחץ האוויר. נסו לדמיין את שערות המברשת הגסה עוברות על האמבטיה ותבינו כיצד ציפוי אמבטיה בהתזה הוא סיפור אחר לגמרי. השוני מגיע בזכות כך שהאוויר תורם לציפוי אחיד הרבה יותר של האמבטיה הישנה. כך מדובר ביצירת מרקם נעים מאוד שכולם ישמחו לנגוע בו הן בסיום העבודות והן כשהם דורכים על רגליהם לקראת כניסה לרחצה או לטבילה באמבטיה המחודשת שלהם.

יפה לראות כיצד לקוחות רציניים אינם מקלים ראש בבחירה בין השיטות כך שהם דואגים לעבוד רק מול בעלי מקצוע שמציעים שיטה איכותית של ציפוי אמבטיות בהתזה. את התוצאה ניתן לראות מיד עם סיום העבודות. בלי שום סיכון של נזילת צבע בין שערות המברשת, ובלי כל חשש מיצירת בליטות שונות בשל כמויות צבע לא אחידות שמתפזרות בעת צביעה רגילה, מבינים רבים כיצד התזה היא הרעיון החכם ביותר. לכן, ברגע שמעוניינים בשירות איכותי של ציפוי אמבטיה, חשוב מאוד לזכור שרק התזה היא זו שבאה בחשבון.